Welkom

Hartelijk welkom op de website.

Deze website wil de talrijke positieve ervaringen van ons verblijf op Pensionaat St. Louis in Amersfoort in leven houden.

Er blijken schokkende gebeurtenissen te hebben plaatsgevonden die ook wij natuurlijk afkeuren en betreuren, maar die zijn breed uitgemeten in de verschillende media verschenen.

Het is erg jammer dat alleen deze zeer negatieve aspecten naar buiten worden gebracht en dat de positieve elementen worden genegeerd.

Jammer ook dat een aantal jongens die zijn misbruikt rancuneus zijn en blijven.

Dat er ook goede momenten zijn bewijst het aantal aanwezigen op de reünies. In 1998 kwamen er zelfs meer dan 500 oud leerlingen bijeen.

Natuurlijk moeten we alles bekijken in de context van die tijd. Het was toentertijd ook  allemaal zo anders, je leefde met elkaar en je was loyaal aan elkaar. Privacy was ver te zoeken. Maar het was voor velen een fijne periode.

Wij hebben veel reünies en soosbijeenkomsten kunnen organiseren, met bezoeken aan ons pensionaat, nu het Lodenstein college, een onderdeel van de reformatorische scholengemeenschap , waar nog bijna dezelfde devote sfeer hangt als in onze jaren.

De eerste reünie werd in 1975 nog georganiseerd door de Broeders in Amersfoort .

Vervolgens namen  oud leerlingen het over en werden de reünies gehouden  in Slot Zeist (1981) en Figi (1998 en 2005).
In Slot Zeist nog wat kleinschalig, geconcentreerd rond de jaargangen 60-65, maar door het enthousiasme van de oud leerlingen  gingen de organisatoren ijverig op zoek naar de adressen van alle oud leerlingen.

Met het raadplegen van telefoonboeken (er was nog nauwelijks internet en geen Google) en na vele telefoontjes werd het aantal groter zodat de opvolgende reünies in Figi grote aantallen reünisten aantrokken. Anno 2013 waren de adressen van bijna 1.000 leerlingen bekend.

Later kwamen er de soosbijeenkomsten in Slot Zeist, een wat vrijblijvende borrel al of niet gevolgd door een gezamenlijk diner.

Naast deze bijeenkomsten bleven we in contact middels ons nieuwsbrief “the Spirit of St.Louis” (vernoemd naar het vliegtuig van Charles Lindberg dat in een keer de oceaan overvloog) en de nostalgische Kerstkaarten. In eerste instantie gesponsord door de bedrijven van een beperkt aantal klasgenoten, later ook door bijdragen van oud-leerlingen.

In de 90-er jaren kwam de eerste website, gesponsord en gehost door Figi, later werd deze bij een hostingbedrijf ondergebracht. Dit bracht echter veel kosten met zich mee en de tientjesbijdrage deed ingang. Deze bijdragen waren echter niet voldoende om de hosting, drukwerk en portokosten te dragen.

Inmiddels trad ook bij ons de vergrijzing toe, overleden er klasgenoten en verschrompelde de bijdragen. Ook het bestuur van de in 1997 opgerichte “Stichting Reünie St. Louis Amersfoort” kromp sterk in.

Vandaar dat de sticP1080471hting op 31 december 2013 is geliquideerd.
Met het resterend bedrag zijn de kosten voor deze passieve website tot en met 2018 veilig gesteld en het restant is in maart 2016 aan een schooltje in Zambia geschonken.

Klik hier voor bijzonderheden.
Op deze passieve website vind je  erg veel nostalgische foto’s, namen en jaren van oud leerlingen (om reden van privacy geen verdere informatie) documentatie en een link naar de website van de Broeders van Maastricht.

Wij hopen op deze manier bij te dragen tot een positieve waardering van onze kostschooljaren.